Πίνακες – Αυτοματισμοί

Οι ηλεκτρικοί πίνακες αυτοματισμού των αντλιοστασίων είναι το βασικό στοιχείο της εγκατάστασης το οποίο είναι υπεύθυνο για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήματος.

Βασική προυπόθεση είναι η σωστή διαστασιολόγηση, επιλογή υλικών και τέλος ο προγραμματισμός για να είναι ασφαλής και πάντα αποδοτική η λειτουργία του αντλιοστασίου.

Στην Vlachos pumps πρώτο μέλημα μας είναι η σωστή τοποθέτηση των χρημάτων σας αλλά και η ενεργειακή απόδοση του συστήματος η οποία εκτος από απόσβεση είναι και φιλική προς το περιβάλλον.

Απομακρυσμένος έλεγχος αντλιοστασίων, πίνακες ινβέρτερ , πίνακες με ομαλή εκκίνηση για μια δύο η περισσότερες αντλίες και όποια άλλη προδιαγραφή επιλέξετε έχουμε την δυνατότητα να τους κατασκευάσουμε η να επιλέξουμε από τους πίνακες της WILO έτσι ώστε να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη.

Τα υλικά κατασκευής των πινάκων είναι των μεγαλύτερων οίκων παγκοσμίως και μετά την κατασκευή γίνεται 100% δοκιμή πριν παραδοθεί η εγκατασταθεί στο σύστημα.