ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

Η προληπτική συντήρηση αλλά και η διαρκής παρακολούθηση των συστημάτων ή των εγκαταστάσεων, μας δίνει την δυνατότητα να επέμβουμε έγκαιρα μειώνοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο τα επιπλέον κόστη που προκύπτουν από την κακή συντήρηση. Αυτό διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων όπως επίσης και την προγραμματισμένη αντικατάσταση ή την επισκευή, μειώνοντας έτσι το ενδεχόμενο απρόβλεπτης βλάβης και λύσης της ‘’τελευταίας στιγμής’’.
Στα ετήσια συμβόλαια συντήρησης υπολογίζονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και ανταλλακτικά έτσι ώστε εκτός από την απρόσκοπτη λειτουργία να διασφαλίζονται και οι δαπάνες σας. Επίσης στους πελάτες της βιομηχανίας αλλά και όπου είναι απαραίτητο υπάρχει συνεργείο που εξυπηρετεί 24/7 σε περίπτωση βλάβης.