ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

 

Ενας πολυ σημαντικός τομέας ο οποίος μας απασχολεί καθημερινά όλους μας είναι ο τομέας της ενέργειας. Σε μακροχρόνια διάσταση, οι επιπτώσεις της παραγωγής της ενέργειας αλλάζουν όπως αντιλαμβανόμαστε τον πλανήτη, επιβαρύνοντάς τον και κατ’ επέκταση επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής μας. Βραχυπρόθεσμα όμως, μια ενεργοβόρα επιλογή, η οποία μπορεί να προκύψει είτε από μια κακή μελέτη, είτε από κακής ποιότητας εξοπλισμού μας επιβαρύνει επιπλέον οικονομικά.
Η εταιρεία μας λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει αλλά και λόγω της φιλοσοφίας που ακολουθεί είναι σε θέση να σας προτείνει την πιο σωστά διαστασιολογημένη επιλογή, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι δυο παραπάνω τομείς, ενέργεια και χρήματα, θα είναι σε απόλυτη εναρμόνηση με όλες τις αρχές ενέργειας αλλά και με την τσέπη σας. Σκοπός είναι το μικρότερο ενεργειακό και οικονομικό αποτύπωμα της κάθε εφαρμογής.
Καταγράφωντας τον εξοπλισμό σας και κάνοντας τη σχετική μελέτη, σας παραδίδουμε μια πλήρης οικονομοτεχνική πρόταση εγκατάστασης ή αντικατάστασης η οποία θα αναφέρει τον χρόνο απόσβεσης της καθώς και τη διαφορά κατανάλωσης ενέργειας.