Αντλητικό συγκρότημα ομβρίων – λυμάτων

Ένας μεγάλος κλάδος εφαρμογών αντλησης είναι τα όμβρια – λύματα. Οι λύσεις που προσφέρουμε έχουν να κάνουν με την ποιότητα, καλή μελέτη και άριστη εφαρμογή τεχνολογιών οι οποίες μας προσφέρουν την ασφάλεια οτι θα υπάρχει απρόσκοπτη λειτουργία των συγκροτημάτων εξασφαλίζοντας έτσι την περιουσία σας από πλυμμήρες. Επίσης η σωστή κατασκευή τέτοιων αντλιοστασίων είναι πολύ σημαντική για την μακροβιότητα του συστήματος άρα και της επένδυσή σας, μετά από λίγα χρόνια μια αντικατάσταση η συντήρηση αντλίας θα γίνεται σε ελάχιστο χρόνο και με ασφάλεια.

Τα αντλιοστάσια ομβρίων λυμάτων συνήθως αποτελούνται από μια η δυο αντλίες, τον πίνακα αυτοματισμού τους, τον υδραυλικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος σε κάθε εγκατάσταση και αναλόγως το είδος τοποθέτησης ειδικές βάσεις η αυτόνομες μονάδες για ξηρά τοποθέτηση.