ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΛΤΑ

Το εργοστάσιο της ΔΕΛΤΑ αποφάσισε να αναβαθμίσει το κεντρικό του αντλιοστάσιο το οποίο εκτός από την παλαιότητα και το κόστος συντήρησης και ενέργειας δημιουργούσε ανασφάλεια και προβλήματα επάρκειας στην παραγωγή.

Έτσι λοιπόν προχώρησε στην αγορά και εγκατάσταση του συγκροτήματος WILO το οποίο κάλυψε όλες αυτές τις ανάγκες και δημιούργησε ιδανικές συνθήκες για την ομαλή και σταθερή παραγωγή του εργοστασίου.

Η εταιρεία μας ανέλαβε το έργο αντικατάστασης του παλαιού συγκροτήματος με την ιδιαιτερότητα οτι έπρεπε να γίνει εντός 48 ωρών για να μην επηρεαστεί η παραγωγή.

Εκτός από την αποξήλωση του παλαιού αντλιοστασίου έπρεπε να λυθούν αρκετά ζητήματα όπως η τροφοδοσία του καινούργιου συγκροτήματος, οι νέες υδραυλικές συνδέσεις η μεταφορά και εγκατάσταση στην τελική θέση αλλά και η παλιά βάση μπετού η οπία είχε πλέον διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Όλα αυτά τα ανέλαβε η VLACHOSPUMPS και τα έβγαλε εις πέρας πολύ πιο σύντομα και από την προθεσμία λήξης των εργασιών. Από το αποτέλεσμα ήταν όλοι ευχαριστημένοι καθώς και μετά τις ρυθμίσεις ακριβείας που έγιναν τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα από ότι φαντάζονταν.